Zonguldak Sanat Vakfı

ZSV Hakkında

Günümüzde toplum bilincinin ve katılımcılık anlayışının gelişmesi ile birlikte toplumların ihtiyaçları sadece merkezi ve yerel yönetimler eliyle değil, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) da katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple STK'ların etkinliği giderek artmakta, farklı paydaş gruplarının taleplerini karşılamak amacıyla farklı farklı STK'lar kurulmakta ve etkinliklerini arttırarak devam etmektedirler.

Zonguldak ilinde de kültür ve sanat faaliyetleri çevre illere göre daha iyi bir durumda olmasına rağmen, henüz arzu edilen seviyede değildir. Mevcut imkânlarla bu durumun iyileştirilmesi de ancak STK’ların devreye girmesi ve sanatçıların/sanatseverlerin STK'larda bir araya gelmesi ve örgütlenmesiyle mümkün olabilecektir.

Zonguldak’ı kültür-sanat faaliyetleri ile daha ön sıralara taşımak, güncel kültür-sanat faaliyetlerinde etkin rol oynamak, bu çalışmaların oluşturulmasında ve sergilenmesinde halkla bütünleşmek ve kültür politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla, Zonguldak’ta özel bir takım müdahaleler ve çalışmalar yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Zonguldak Sanat Vakfının tam da bu amaçlara yönelik proje ve faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda Zonguldak Sanat Vakfı, 16/11/2017 tarih ve 30242 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuş olup, TR81 Düzey 2 Bölgesi illerinden Zonguldak’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıf senedinde vakfın amacı “Türkiye’de kültür ve sanatın geliştirilmesine, araştırılmasına, tanıtımına katkı sunmak, topluma ve gelecek kuşaklara sanat, sevgi, bilgi ve birikimini aktarmak amacıyla, sanatın ve kültürün bütün alanlarında (felsefe, edebiyat, plastik sanatlar, sahne sanatları, müzik vd.) ulusal ve evrensel değerlere, kültür ve sanat etiğine bağlı kalarak, kültür ve sanata gönül vermiş kişi ve kuruluşların destek ve katılımı ile uluslararası alanda sivil toplum kuruluşu olarak etkinlik göstermektir.” şeklinde yazılmıştır.

2018 yılında aktif olarak çalışmalarına başlayan Zonguldak Sanat Vakfı, kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunmak ve aynı zamanda sanat yoluyla bir platform oluşturarak bölgenin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine öncülük etmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede de başta Zonguldak halkı olmak üzere insanları daha fazla kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturarak sosyal yaşama renk katmak doğrultusunda faaliyetlerine yön vermeyi öngörmektedir.